Elk jaar trekt op de zaterdag tijdens Carnaval een grandioze Optocht door het Esbeekse Haaikneuterrijk. Deze Optocht is in de loop der tijden uitgegroeid tot een van de mooiste in de Kempen. Dat is des te opmerkelijker als men bedenkt dat er van de Esbeekse gemeenschap, die slechts uit 1200 inwoners bestaat, maar liefst 300 mensen deelnemen aan deze Optocht.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Esbeek in de weken voor Carnaval volledig in het teken staat van de Optocht, wat zelfs aan de resultaten op de diverse scholen te merken is. Ook dit jaar hebben zich weer een kleine dertig deelnemers gemeld om te strijden om de eer, want meer dan een beker is er bij de Haaikneuters na al die jaren nog steeds niet te verdienen. Iedereen die aan de Optocht deelneemt ontvangt namelijk hetzelfde aantal consumptiebonnen.
Toch is dit nooit ten koste gegaan van de kwaliteit, want die ligt nog steeds op een uitzonderlijk hoog niveau.

De bezoekers die naar verwachting weer in groten getale langs de route aanwezig zullen zijn willen wij verzoeken om géén auto's langs het parcours te plaatsen om een vlotte doorgang van de vaak extreem grote wagens mogelijk te maken. Tevens willen wij iedereen verzoeken om, met name op het gedeelte bij de kerk, de doorgang voor de deelnemers niet te smal te maken om te voorkomen dat de vele acts niet tot hun recht kunnen komen.
De Optocht start om 14.30 uur aan het begin van de Dorpstraat op de kruising met de Esbeekseweg. De route in het dorp is als volgt: Dorpsstraat, Oude Trambaan, Pastoor Jurgensstraat, Dorpsstraat.
Na afloop van de Optocht heten wij iedereen van harte welkom in onze Residentie Schuttershof, om op die manier de dorstige kelen te lessen, te genieten van een goed stuk muziek en een echt begin te maken met Carnaval.